stratejik-planlama

Stratejik Planlama

13/04/2017 yerelyonetimblog 0

Ülkemizde mali yönetim sistemi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (KMYKK) çerçevesinde köklü bir değişime tabi tutulmuştur. 5018 sayılı Kanun ile stratejik planlama, stratejik plan- bütçe ilişkisinin kurulması, performans denetimi, iç denetim gibi yeni uygulamaları beraberinde getirmiştir. Söz konusu değişimden kamu idareleri olan yerel yönetimler de paylarını almışlardır.