stratejik-planlama

Stratejik Planlama

13/04/2017 yerelyonetimblog 0

Ülkemizde mali yönetim sistemi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (KMYKK) çerçevesinde köklü bir değişime tabi tutulmuştur. 5018 sayılı Kanun ile stratejik planlama, stratejik plan- bütçe ilişkisinin kurulması, performans denetimi, iç denetim gibi yeni uygulamaları beraberinde getirmiştir. Söz konusu değişimden kamu idareleri olan yerel yönetimler de paylarını almışlardır.

Kamu Yönetiminde Etik

17/02/2017 yerelyonetimblog 0

Hazırlayan Hüseyin YILDIZ Ankara – 2008 Kamu Yönetiminde Etik Eski Yunanca’da “ethos” kelimesinden türetilen etik terimi, “karakter” anlamına gelmektedir. Felsefenin ana dallarından biri olan etik, […]

e-devlet

E-Devlet

14/02/2017 yerelyonetimblog 0

Hazırlayan Hüseyin YILDIZ Ankara – 2008 E-DEVLET   Özellikle 20. yüzyılın son çeyreğinde bilgi ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemeler sayesinde bilginin paylaşım ve dolaşım hızı tarihin […]

Görsel Yok

Hesap Verebilirlik Kavramı

13/02/2017 yerelyonetimblog 0

Hazırlayan Hüseyin YILDIZ Ankara – 2008 HESAP VEREBİLİRLİK KAVRAMI 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı sonrasında Keynesyen iktisat anlayışı, klasik iktisat anlayışının yerini almaya başlamıştır. Klasik iktisat […]

bilgi-edinme-hakki

Bilgi Edinme Hakkı

13/02/2017 yerelyonetimblog 0

Hazırlayan Hüseyin YILDIZ Ankara – 2008 BİLGİ EDİNME HAKKI Günümüz yönetim anlayışını belirleyen temel ilkelerden birini şeffaflık ilkesi oluşturmaktadır. Günümüz dünyasında bilgi ve iletişim alanlarında […]