Belediyelerde “e-Belediye Bilgi Sistemi” Dönemi

e-belediye bilgi sistemi

7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5393 sayılı Belediye Kanununda yapılan değişiklikle belediyelere “e-Belediye Bilgi Sistemi”ni kullanma zorunluluğu getirildi.

10/03/2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7099 Sayılı Kanun ile belediyelerin, mevzuatla kendilerine verilen görev ve hizmetlerin yürütülmesi ve vatandaşlar tarafından yapılan başvuruların sonuçlandırılması amacıyla her türlü idari iş ve işlemin yürütüldüğü e-Belediye bilgi sistemini kullanmalarını zorunlu hale getirildi.

e-Belediye Bilgi Sistemini kurmaya, işletmeye, veri saklama, veri iletimi ve veri paylaşımı ile ilgili politikaları tespit etmeye, çalışma usul ve esaslarını belirlemeye ve bu sistem ile ilgili merkezi bir hizmet standardizasyonu oluşturmaya ise İçişleri Bakanlığı yetkili kılındı.

İçişleri Bakanlığından Yapılan Açıklama

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada e-Belediye Bilgi Sistemi ile;

  • Vatandaşlara dönük hizmet süreçleri basitleştirilecek ve standardizasyon sağlanacak, kamu kurumları ve yerel yönetimler arasında anlık veri paylaşımı kurulacak, hizmetler merkezi sistem üzerinden yürütülerek vatandaş işlemlerinin elektronik ortamda elektronik veya mobil imza ile yapılabilmesi sağlanacak,
  • Geliştirilecek olan belediyecilik yazılımları ile vatandaş odaklı bir yerel yönetim yapısının oluşturulması için bilgi ve iletişim teknolojileri etkin şekilde kullanılacak,
  • Belediyelerin iş süreçlerinin kısaltılması ve daha hızlı hale getirilmesi ile zaman ve emek kayıpları ile mali kayıpların önlenecek,
  • Kesintisiz yerel hizmet sunumu sağlanacak,
  • Bankalar ile anlık veri transferi sağlanarak vatandaşlarımızın vergi ve fatura gibi ödemelerinin çevrimiçi olarak yapabilmesi mümkün olacak,
  • Sistem, vatandaş odaklı bir yerel yönetim yapısının oluşturulmasına ve vatandaşlarımızın belediye hizmetlerinden daha hızlı, kolay, etkin, kaliteli bir şekilde yararlanmasına ve bu hizmetlerdeki bürokratik işlemlerin azaltılmasına da hizmet edecek,
  • Sistem, ülke çapında hizmetlere belirli bir standardizasyon, şeffaflık ve denetlenebilirlik anlayışı getirecek,
  • Sistem ayrıca, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) uygulamaları kapsamında belediyelerin yürüttüğü inşaat izin süreçlerini kısaltacak, bir sonraki aşama olarak da diğer kurumlar ile yapılan entegrasyon çalışmaları sonucu süreç sayılarını düşürecek ve süreçleri sadeleştirecektir. Bu durum da Ülkemizin iş yapma kolaylığı dünya sıralamasına ciddi anlamda katkı sunmuş olacak,
  • Sistem, Avrupa Birliği Mevzuatı ve uyum çalışmaları kapsamında yatırım yapma süreçlerinde yoğunlukla karşılaşılan bürokratik hantallığı gerekli izin ve ruhsat işlemlerinin tek elden yürütülmesini sağlayarak ortadan kaldıracak,
  • Bu sistem devreye girdiğinde yılda en az 1 milyar 831 milyon TL tasarruf sağlanacak.

e-Belediye Bilgi Sistemine Geçiş Süreci

Söz konusu Kanun ile yapılan bir başka düzenleme ile de belediyeler, e-Belediye Bilgi Sisteminin kurulduğuna dair bildirimin İçişleri Bakanlığı tarafından yapılmasından itibaren e-Belediye Bilgi Sistemi ile ilgili çalışmaları bir yıl içinde tamamlaması öngörülüyor. Düzenlemeye göre benzer sistemi kullanan belediyeler, sistemlerinde bulunan ve e-Belediye Bilgi Sistemi için gerekli olan verileri e-Belediye Bilgi Sistemini kullanmaya başladıkları tarihten itibaren bir yıl içinde e-Belediye bilgi sistemine aktarmakla yükümlü. Düzenleme ayrıca İçişleri Bakanına, gerektiğinde bu süreyi bir katına kadar uzatma yetkisini veriyor.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.