Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR 15) İçin Geri Sayım Başladı

kamu-yonetimi-forumu

Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR 15) 1-4 Kasım 2017 tarihlerinde Isparta’da Süleyman Demirel Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Ana Tema: “Dijital Çağda Kamu Yönetimi ve Politikaları

“Dijital Çağda Kamu Yönetimi ve Politikaları”nın ana tema olarak belirlendiği KAYFOR 15 ile geleceği hızla biçimlendiren dijital devrimin, kamu yönetimi ve politikasına etkileri, yarattığı fırsatlar ve bunları ne kadar iyi değerlendirebildiği yenilikçi ve disiplinler arası bir bakışla, ulusal ve uluslararası kamusal, özel ve sivil sektör temsilcilerinin katılımıyla, keşfedilmesi, değerlendirilmesi ve tartışılması, temaya ilişkin yeni bilgi üretilmesinin desteklenmesi, duyarlılık yaratılmasına katkı yapılması ve bilginin paylaşılarak yayılmasının teşvik edilmesi için bir ortam sunulması amaçlanıyor.

KAYFOR 15’in Temel Çabası

Dijital çağın kamu (ve kent) yönetimi, ve kamu (ve kent) politikaları için ortaya koyduğu yeni fırsatları ve olanakları daha etkin kullanarak ve dijital çağ farkındalığını artırarak, alanda nitelik sıçramasının sağlanmasına katkı yapmanın temel çaba olarak belirlendiği KAYFOR 15 ile kamu yönetimi disiplininin “bir önceki çağa ait” ve “demode” olduğu iddialarını aşmak için farkındalık yaratmak ve bu konudaki çabaları desteklemek de vurgulanan temel hususlardan.

Forumun Ana Başlıkları

“Dijital Çağda Kamu Yönetimi ve Politikaları” ana teması altında KAYFOR 15’te dört ana başlık belirlenmiş durumda. “Dijital Çağda Kamu Yönetimi”, “Dijital Çağda Kamu Politikası”, “Dijital Çağda  Toplum, Devlet & Siyaset” ve “Dijital Çağda Kent, Çevre, Yerel Yönetim & Politikaları” bu ana başlıkları oluşturuyor.

KAYFOR 14 Van’da Düzenlenmişti

Bir önceki Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR 14) “Nasıl Bir Kamu Yönetimi?” teması etrafında 27-29 Nisan 2017 tarihleri arasında Van’da düzenlenmişti. Söz konusu Forum, kamu yönetiminde reform sürecinin tüm boyutlarıyla devam ettiği bir dönemde nasıl bir kamu yönetimi sorusuna odaklanmıştı.

Kayfor 15 ile ilgili ayrıntılı bilgilere buraya  tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Verimli ve başarılı bir forum olması dileğiyle.

 

kayfor15-afis
KAYFOR 15 Afişi

1 yorum

 1. Konu: Azerbaycan’da devlet ve belediye yönetiminde modern iletişim teknolojilerinin uygulanması

  Bilgi ve iletişim teknolojilerinin uygulamasının düzeyi her ülkenin entelektüel ve bilimsel potansiyelinin, devlet yönetiminde şeffaflığın ve demokrasinin gelişiminin temel göstergelerindendir. Dünya pazarında elektronik ticaretin rolünün arttığı gözlemleniyor ve genel olarak gelecekte ülkelerin rekabet yapma yeteneği onların bilgi ve iletişim teknolojilerinden verimli kullanımından bağlı olacaktır. Dünya deneyimi gösteriyor ki, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygın kullanımı ülkenin her yönden gelişmesine hizmet ediyor ve asıl bu teknolojiler nüfusun sosyo-ekonomik durumunda mevcut sorunların çözümlenmesi ve yoksulluğun azaltılması için tutarlı araçlardandır. Son yıllarda Azerbaycan’da bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı alanında bazı adımlar atılmış, bazı alanlarda bu teknolojilerin kullanımında ciddi başarılar kazanılmış ve genel olarak bu yön devlet politikasının önceliklerind Günümüzde TEKNOLOJİLERİNİN önemi elektronik strateji alanındaki programların temel hükümlerini teşkil etmektedir. Halihazırda Azerbaycan’da BİT sektörünün gelişmesi petrol ve gaz endüstrisinden sonra ikinci öncelikli alan olarak tespit edilmiştir. Buna kanıt olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın 2003 şubat 17 tarihli kararı ile onaylanmış “Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gelişmesi için bilgi ve iletişim teknolojileri Ulusal Strateji” (2003-2012 yılları), bu Stratejinin uygulanmasının öngören Elektronik Azerbaycan devlet Programı çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalar söz edilebilir. Azerbaycan Cumhurbaşkanının 11 ağustos 2010 tarihli Kararı ile onaylanmış “Azerbaycan Cumhuriyetinde iletişim ve bilgi teknolojilerinin geliştirilmesine dair 2010-2012 yılları için Devlet Proqramı” nda (Elektronik Azerbaycan)” ise önceki Devlet Programının sonuçlarının değerlendirilmesi, devlet organlarının, iş sektörünün, toplumun çağdaş iletişim ve bilgi teknolojilerine olan ihtiyacının analiz edilmesi, dünya deneyimlerinin öğrenilmesi, uluslararası. Kuruluşların tavsiyeleri, ayrıca ülkenin sosyo-ekonomik gelişme düzeyi dikkate alınara1 Azerbaycan hükümeti bilgi toplumunun oluşturulması sürecini
  Hızlandırmaya kararlıdır, diğer taraftan BMTİP ve diğer uluslararası
  Örgütler bu alanda ülkeye teknik ve mali desteği göstermeye
  Hazırdılar; 2 Bilgi toplumunun hukuki yasal altyapısının oluşturulması alanında Azerbaycan devletinin artık belirli olumlu deneyimi vardır;
  3 Ülkenin yüksek ve meslek okullarına öğrenci alımı sürecinde
  Yeni teknolojiler geniş şekilde tatbik edilmiş, on-line rejiminde bilgin
  Denetlenmesi gerçekleştirilmiş, bu alanda bilgi kaynakları
  Şekillendirilmiştir. Nüfusa internet aracılığıyla geniş bilgi hizmetleri
  Gösterilmekte; 4 Ülkede mahkeme hakimlerinin ve bazı devlet memurlarının
  Seçilmesi sürecinde bilgi ve iletişim teknolojileri
  Başarıyla uygulanmıştır; 5 “Seçimler” devlet otomatikleştirilmiş bilgi sistemi kurulmuştur ve 2000 yılından başlayarak halkın oy vermesi sırasında BİTTEN yaygın kullanılıyor; 6 Azerbaycan’ın birçok bilim ve eğitim kurumlarını birleştiren telekomünikasyon şebekesi kurulmuştur;
  7 Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında sertifikalı
  Uzmanların hazırlanması için bölgesel Akademinin kurulması
  Projesi hayata geçirilmiştir; 8 “Azerbaycan’ın ulusal pasaport sistemi” projesinde çağdaş bilgi ve iletişim teknolojileri geniş tatbik edilmiştir;
  9 Azerbaycan’ın banka sisteminde reel zaman rejiminde bankalararası milli
  Elektronik ödeme sistemi ve küçük ödemeler için otomatikleştirilmiş klirinq
  Sistemi projeleri hayata geçirilmiştir; 10 Ülkede uluslararası kuruluşların desteği ile bilişim alanında aydınlatma odaklı bir dizi bölgesel merkezler kurulmuştur;k tertip edilmiştir.en birine dönüşmüştür. Bilgi İletişim Teknolojilerinin 2011-2014 yıllarında kalkınma stratejisinin temelini “Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gelişmesi için bilişim ve iletişim teknolojileri için Ulusal Stratejiye” (2003-2012 yılları) uygun olarak BİTTEN geniş kullanarak ülkenin demokratik gelişimini sağlamak, alanın gelecekteki gelişimi için reformların yapılmasının etkili mekanizmanın oluşturulması ve küresel enformasyon fəzasına bütünleşmenin geliştirilmesi oluşturuyor.
  Azerbaycan’ın bilgi ve iletişim teknolojilerinin uygulanmasına istek ve ilgisini, ayrıca bu isteğin gerçeğe dönüşme olanaklarını aşağıdakiler bariz sergiliyor: 11 Trans-Asya-avrupa projesi çerçevesinde ülkede optik iletişim hatları
  Ağı kurulmuş, bu sayede mevcut iletişim kanalları göre
  Dijital rejime yapıldı; 12 TRACECA projesi çerçevesinde Bakü-Tiflis demiryolu hattı boyunca optik iletişim hattı hizmete sunulmuştur;
  13 Gümrük sisteminde yönetimin ve prosedürlerin geliştirilmesi
  Amacıyla “Bilgilerin ulaştırma ağı ve bilgisayar destekli denetim
  Sistemi” kurulmuştur; 14 Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi’nde “Bilginin ulaştırma ağı” ve “Bilgisayar Destekli kontrol sistemi” projeleri hayata geçirilmiştir; 15 bazı kamu ve özel kurumlarda b Çağdaş koşullar açısından ülkede bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişim düzeyi genel olarak devletin askeri ve siyasi ve sosyo-ekonomik potansiyelinin göstergelerindendir. Azerbaycan bu anlamda istisna durum oluşturmuyor ve bilgi toplumuna geçiş için ülkede elverişli ortamın oluşturulması Azerbaycan devletinin siyasi amaçlarından biridir.ölkənin informasiyalaşdırılması yoluyla bilgi toplumunun oluşturulması kurumsal, sosyal ve ekonomik, bilimsel teknik, teknolojik ve en önemlisi, siyasi faktörlere sahip olan karmaşık bir süreçtir, onun başarıyla hayata geçirilmesine yapılan mülki idare ve bölümleri, finans, insan, teknik ve. S. kaynaklardan verimli kullanmasını, önceliklerin ve faaliyet alanlarının doğru tespit edilmesini, yapılan çalışmaların düzenlenmesini ve ilişkilendirilmesini talep ediyor . [1] Bu nedenle bilgi ve iletişim teknolojilerinin uygulanması ve geliştirilmesi alanında “Bilgi, informasiyalaşdırma ve bilginin korunması hakkında” Azerbaycan Cumhuriyeti Kanununda tespit edilmiş devlet politikasının uygulanması için ulusal strateji ve eylem planının olması. Çok vacibdir.informasiya toplumuna geçiş için elverişli ortamın yaratılmasında devlet öncü rol oynuyor. Devlet kurumlarında ve belediyelerde elektronlaş’ma mevcut dönemde en güncel konulardandır. Nitekim belediyelerin informasiyalaşdırılması, halka daha yakın olması için internet-bilgisayar kaynaklarının kullanılması, aynı zamanda belediye içinde ve dış ilişkilerinde çağdaş bilgi teknolojileri ve sistemlerinden kullanımı bu kurumların işinde miktar ve kalite açısından devrimsel değişiklikler yaratmıştır.ilgi ve iletişim teknolojileri alanında önemli projeler hayata geçirildi vs.
  Elektron belediye – bu bütüncül sosyoekonomik sistem olarak belediyenin yönetim üzere etkin kararların kabulü için ortam yaratılmasını sağlayan yerel yönetim organlarının bilgi-iletişim sistemidir. Elektron belediye, belediyelerin yerel yönetim faaliyetlerinde çağdaş bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını; Vatandaşa ve diğer kurumlara İnternet vasıtasıyla geniş hizmet verilmesini, kurum içinde çalışanların bilgisayar ağları ile kendi aralarında faaliyetlerinin kurulmasını, ayrıca kurumdan dış gerekli kurumlardan bilgi alışverişi faaliyetlerinin düzenlenmesini kapsıyor. Bu süreç hem vatandaşların hem de belediye memurlarının zaman ve mali kaybını, bürokratik engelleri büyük ölçüde ortadan kaldırıyor.
  Kentlerde yönetim faaliyetinin informasiyalaşdırılması, bir kural olarak, otomatikleştirilmiş bilgi sistemlerinin organizenin kullanılmış konseptlerine uygun reallaşır.bu konseptlerde somut sistemin kurulmasının temel amaç ve ilkeleri, onun düzenlenmesi, prioritetlik’ı ve işin işleyiş aşamaları belirliyor. Yönetimin informasiyalaşdırılması alanında çağdaş başarılar dikkate alınarak hesaplama tekniği, yeni bilgi teknolojileri ve iletişim araçları idari-mali kuruluşlarında uygulanır.
  İdari organların yönetim faaliyetinin bilgi ve entelektüel desteklenmesinin teminine ve şehir ahalisine, kurum ve kuruluşlara bilgi hizmetleri gösterilmesine dikkat yetirilir.bunun için faaliyetin planlanmasını, oluşan duruma kontrolü kendisinde bulunduran yönetim sürecinin temel aşamalarının ve kurumsal yapısının derinden öğrenilmesi lazımdır.bələdiyyə çalışmalarının iyileştirilmesi Güneydoğu Avrupa devletlerinde Bilgi toplumunun gelişiminin temel hedeflerinden sayılır ve. Bu alanda özel proje (e-munis) hayata geçiriliyor. E-munis programının son amacı bilgi teknolojileri alanında elde edilen başarıların belediyenin faaliyetinde etkin uygulanmasına sağlamaktan ibarettir. Program çerçevesinde amaç Avrupa Birliği belediyelerinin elektron-özyönetim alanında tecrübesini Güneydoğu Avrupa devletlerine yaymaktan ibarettir. Hatta bu amaçla AB ve Güneydoğu Avrupa devletlerinde belediye ve bilgi teknolojileri şirketlerinin ortak konsorsiyumu kuruldu. Böyle deneyiminin Azerbaycan’da öğrenilmesi ve yerel özellikler dikkate alınarak uygulanması yerli özünüidarəetmənini elektronlaşmasına açısından önem arz ederdi. Bunun için öncelikle AB’DE oluşan deneyim ve bilgi teknolojileri alanında altyapının durumu öğrenilmeli, aynı zamanda Azerbaycan’da belediyele E-hükümet Portalı http://www.e-gov.az E-hükümet alanında yaxin komşumuz olan Türkiye’nin təcrubəsinə göz atalım (turkiye.gov.tr). Bizim elektronik hökumetle Türkiye’nin elektronik hükümetinin hizmetleri arasında bazı farklar vardır. Örneğin: Türkiye’nin birikiminden yararlanarak e-hükümetin hizmetleri arasına Askeri Komisarliq bölmesini ekleyebilirim, bu bölümün aracılığıyla askeri hizmete çağrılan askerler nerede hizmet edeceklerini öğrenmiş, ayrıca elektronik hükümet portalinda belediyelerin hizmetleri olan bir bölüm oluşturmak ve vətəndaşlarin kullanımına sunmak amaca uygun olur. Daha bir öneri ise ana sayfada axtariş sistemi yaratmaqdirki, kullanıcı her hansisa bir hizmetin adını veya anahtar kelimeyi yazmak istediğini bulabilirsin. Ayrıca elektronik kökümət portalda şehir veya ilçe yürütme organları hakkında hiçbir bilgi yoktur ki, böyle bir bölme yaratıp yürütme erklerinin hizmetlerini yerleştirmek ve kullanıcıların ixtiyarina takdim etmek iyi olur. Ülkede, bölgelerde, şehirlerde bulunan polis birlikleri haqqinda hiçbir bilgi yoktur, bunun için özel bir bölüm oluşturmak, vətəndaşlarin kullanımına uygun hizmetler yerleştirmek isabetli sayila bilir. Türkiye’nin elektronik hükümetinde ana sayfada istifadəinin adına olan mobil operatörler hakkında bilgi vardır bununda uygulamasını hayata keirtmək isabetli olabilir.rin elektronlaşmasına olan talep değerlendirilmelidir. Elektronik hükümet portalinda kayda geçmeden yararlanılabileceği hizmetler listesi var fakat bu hizmetlerin sayısı çok az miqdardadir, bu hizmetlerin sayısını artırmak temel konulardan biri olmalıdır. Dikkate alırsak, kayda kecmək için öne sürülen talepleri herkes ödeye, ona gorədə tescile, zorluk çətən vatandaşlarımız var onların kullanımı için qeydiyyatsiz hizmetlerin sayısını artırmak veya giriş için talepleri biraz daha basitleştirmek herkes için erişilebilir etmek daha faydalı olabilir. Ayrıca belirtmek gerekir ki, elektron hükümette kullanıcıların sayısı, burada elektronik faaliyet gösteren kurumların sayısı haqqinda da bilgi yerleştirmek, istifadəiləri məlumatlandirmaq mümkündür.

Bir yanıt bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.